Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Børnene skal have det godt. De skal trives. Det er en forudsætning for at kunne udvikle sig.

 • Læs op

Indhold

  Børn skal have ret til at være børn. Barndommen har værdi i sig selv. Børn skal have plads, tid og ro til at udvikle sig. 

  Glade sunde børn med selvværd

  Vi ser børnene som selvstændige individer, der skal mødes med respekt. Børnene skal have det godt. De skal trives. Det er en forudsætning for at kunne udvikle sig. Det er det fundament, vi skal bygge oven på, når vi skal skabe de bedste betingelser for børnenes læring, udvikling, trivsel, dannelse og deltagelse i inkluderende fællesskaber.

  Vores indsats skal medføre, at børnene udvikler sig til:

  • Glade, sunde børn med selvværd.
  • Robuste, livsduelige og kreative børn, der bliver så dygtige, som de kan.
  • Børn, der er rustede til at møde fremtidens udfordringer.
  • Børn, der formår at tage ansvar for andre og for sig selv.
  • Børn, der deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber.
  • Børn, der undrer sig, der har værktøjer til at sige til og fra, der er deltagende / demokratiske mennesker og som møder andre med respekt, hensynsfuldhed og rummelighed. 

  Gå på opdagelse i vores læreplan

  Du kan læse meget mere om vores faglige fundament i vores pædagogiske læreplan.

  Læreplanen er den fælles rettesnor for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, og den udgør rammen for alle børns læring. Gennem et miks af relevante faglige overvejelser, pædagogiske mål og gode eksempler fra hverdagen skaber planen en fælles retning for vores pædagogiske arbejde.

  Læreplanen understøtter vores indsats for at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer. Den er med til at sikre, at vi arbejder kvalificeret og synligt med barnets læring og udvikling - og at vi skaber rum for barnets leg for at ruste barnet bedst muligt til resten af livet

  Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbuds pædagogiske læreplan

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse, hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

  Sidst opdateret: 22. april 2024