I forældre er vores vigtigste samarbejdspartnere i forhold til børnenes trivsel, udvikling, læring, robusthed og dannelse. Vi tror fuldt og fast på, at forældre altid gør det bedste, de kan, i forhold til deres børn.

At skabe stabile, holdbare løsninger for børnene kræver, at jeres perspektiv inddrages, og at jeres bidrag bliver set, hørt og taget alvorligt. Det medfører bl.a. også et behov for tydelig og relevant kommunikation, der møder jer i øjenhøjde og fremhæver, hvad vi forventer af jer, og hvad I kan forvente af os.

Milepæle i et barns liv

At gå fra hjem til vuggestue/dagpleje, fra vuggestue/dagpleje til børnehave og fra børnehave til skole er milepæle i et barns liv.

Vi har et stort ansvar for, at I oplever en så god start som muligt ved overgangene. Vi har stor respekt for jeres viden om barnet, og vi indgår i en åben dialog i bestræbelserne på at lære barnet at kende og gøre overgangen lettere.

Det er vigtigt, at vi lytter. Vi skal være oprigtigt interesserede, konstruktive og sørge for at følge op. Det er vigtigt, at vores information er vedkommende, og at vores forventninger er tydelige.

Vi er forstående, nysgerrige og rummelige mht. det enkelte barns baggrund. Og vi prøver at tager individuelle hensyn, hvor vi kan, for eksempel ved aflevering. For I skal naturligvis føle jer trygge ved at aflevere jeres barn. I skal være trygge ved udsigten til et nyt samarbejde. 

En god dialog

Vi ønsker at skabe så stor en tryghed for jer, at I har det fint med at overdrage jeres dyrebareste eje til os i dagtimerne.

Den daglige dialog skal være båret af tillid, og vi lægger op til, at begge parter er ansvarlige for denne dialog. Vi udveksler relevant information, stiller undrende spørgsmål og opfrisker praktiske oplysninger.

Vi forventer, at I vil samarbejde og være i dialog med os, og at I har en positiv og accepterende holdning til forskelligheder blandt børn og voksne i dagtilbuddet.

Til gengæld kan I forvente af os, at vi arbejder for at give børnene gode rammer og udviklingsmuligheder, og at personalet i det daglige fremstår med åbenhed, engagement, ansvarlighed og respekt. 

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du også mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

I bestyrelsen får du indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne.

Du kan kontakte bestyrelsen på: TrigeSpoerringDagtilbud@bestyrelseaarhus.dk

Formand

Lene Hjortshøj, Idrætsinstitutionen Tumlehøjen.

Næstformand

Majken Bendsen, DII Bakketoppen.

Medlemmer

 • Anne-Sofie Jensen, Idrætsdagplejen Trige-Spørring.
 • Helle Dahl Bendix, Børnehuset Gimlehøj.
 • Vibeke Westphall, Børnehuset Rønnebo.
 • Malene Christensen, Børnehuset Rønnebo.
 • Tina Due Karlshøj, Spørring Børnehus.
 • Stine Byrialsen, Spørring Børnehus.

Personalerepræsentanter:

 • Karin Lorentzen, Børnehuset Gimlehøj.
 • Hanne Hejlskov Staach, Børnehuset Rønnebo.
 • Pia Schmidt Petersen, Idrætsdagplejen Trige-Spørring.
 • Maria Lundahl Bruun, Idrætsinstitutionen Tumlehøjen.
 • Lisbeth Øby Pedersen, DII Bakketoppen.
 • Lea Frislev Olsen, dagtilbudsleder. 

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder. Da Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud er resultatet af en fusion i 2019, kan du både finde referater fra det tidligere Lisbjerg Dagtilbud og Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring.

REFERATER FRA BESTYRELSESMØDER

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015