Gå til hovedindhold

Idrætsinstitutionen Tumlehøjen

Vi vil gerne byde dig og dit barn velkommen til Idrætsinstitutionen Tumlehøjen. Vores motto er: Med trivsel kommer udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Tumlehøjen har plads til 36 vuggestuebørn, fordelt på tre grupper, og 65 børnehavebørn, fordelt på tre børnehavegrupper.

  • Vores adresse er Smedebroen 23-25.
  • Vuggestuebørnene har base på Smedebroen 23.
  • Børnehavebørnene har deres base på Smedebroen 25. 

  Med trivsel kommer udvikling

  Vores motto er: Med trivsel kommer udvikling. Vi har en ambition om, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Børnene skal trives, de skal lære noget, og de skal udvikle sig positivt i retning af at blive robuste individer, der har mod på livets udfordringer og har evner og lyst til at deltage i inkluderende fællesskaber.

  Vores grundindstilling er at møde børnene, hvor de er. Ingen børn er ens. Der er ingen facitliste. Sammen med forældrene gør vi alt, hvad vi kan for, at børnene kommer så langt som muligt.

  Tumlehøjen er en rummelig institution. Vi er stolte af at have en bred forældreskare. Det giver institutionen noget ekstra at have flere kulturer samlet. Vi har alle slags familier – ”fra joggingsæt til jakkesæt”.

  Vi lægger vægt på høj faglighed, og vi er en del af et fagligt stærkt dagtilbud. Vi lægger vægt på, at den faglighed kommer til udtryk igennem en respektfuld og gerne humoristisk tone, hvor der er plads til at være uenige, uden at det går ud over relationen.

  Du kan lære os bedre at kende ved at læse vores velkomstpjece

  Pædagogisk idræt med mere

  Som idrætscertificeret institution har vi ekstra fokus på leg, bevægelse, børnenes motoriske udvikling, deres sundhed og selvværd og deres muligheder for at prøve kræfter med nye udfordringer.

  Pædagogisk idræt er en metode til at støtte dit barns generelle udvikling. Gennem leg, bevægelse og idræt er vi med til at udvikle børnene motorisk - men også socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og sprogligt. 

  Du kan læse mere om, hvad det vil sige at være en idrætsinstitution

  Ud over pædagogisk idræt fokuserer vi på sprog, udeliv, anerkendende kommunikation, rummelighed og samarbejdet med jer forældre.

  Er der noget, du undrer jer over i forbindelse med dit barns hverdag her i Tumlehøjen, så spørg endelig. Spørgsmål og dialog er nogle af forudsætningerne for et godt samarbejde. 

  Vi glæder os til at tage imod dig og dit barn. 

  Sådan ser her ud 

  Som vores adresse (Smedebroen 23-25) afslører, så bor Tumlehøjen i to huse.

  • Vuggestuen bor i nr. 23. Her er børnene fordelt på to stuer.
  • Børnehaven bor i nr. 25. Her er børnene fordelt på tre stuer.

  De to huse deler en dejlig, stor legeplads, der byder på forskelligt terræn, værksted, højdeforskel og i det hele taget en lang række udfoldelsesmuligheder.

  Vi er gode til at dele børnene op i mindre grupper. Vi gør meget ud af at planlægge dagen, så børnene er forskellige steder på forskellige tidspunkter, så vi ikke har 70 børnehavebørn oven i hinanden.

  Vi lægger desuden stor vægt på at komme ud og udforske nærområderne. Vi har ikke langt til hverken skov, boldbaner eller grønne områder. Det benytter vi os af. Desuden mener vi, at det er vigtigt, at børnene får et godt lokalkendskab. 

  Forrige Næste

  Dagligdagen

  • Kl. 6.30: Vi åbner i begge huse, og der er morgenmad til kl. 7.15.
  • Kl. 7.30: Efterfølgende afleveres børnene i den bygning, hvor de har deres faste stue.
  • Kl. 9.00: Der er samling på stuerne.
  • Kl. 10.30: Vi spiser frokost på stuerne.
  • Kl. 13.30-14.00: Vi spiser eftermiddagsmad på stuerne.
  • Kl. 17.00: Tumlehøjen lukker begge huse. (Om mandagen og om fredagen lukker Tumlehøjen kl. 16.30)

  Tidspunkterne er vejledende, da ture ud af huset osv. kan give små ændringer.

  De fleste planlagte aktiviteter ligger om formiddagen. Vi veksler mellem planlagte og spontane aktiviteter med inspiration fra både børn og voksne. I løbet af efteråret tager vi hul på vores fælles aktivitetsplaner, og vores forskellige grupper – storbørnsgruppen, læsegruppen, motorikgruppen osv. – går lige så stille i gang med deres forløb.

  Vi lægger stor vægt på at komme ud og udforske nærområderne. Vi benytter os af, at vi har både skov, boldbaner og grønne områder tæt på. Desuden mener vi, at det er vigtigt, at børnene får et godt lokalkendskab.

  Ugeplaner giver overblik

  I Tumlehøjen er stuernes ugeplaner et vigtigt pædagogisk redskab. I kan finde ugeplanerne på Aula og i huset.

  Ugeplanerne kan give jer et overblik over, hvad vi arbejder med. Det er en hjælp for os til at bevare overblikket i forbindelse med vores planlægning. I kan bruge planerne til at se, om der er noget, I skal huske at give jeres barn med, eller om der er en dag, hvor I skal have afleveret jeres barn på et bestemt tidspunkt.

  Endelig oplever vi simpelthen, at børnene profiterer af at vide, hvad der skal ske i løbet af dagen. 

  Vi vil gerne samarbejde med jer og støtte jer i at sikre, at børnene får en sund og varieret kost, der nærer og giver brændstof til børnenes dag i institutionen.

  Til frokost bliver maden leveret af vores dygtige kok, der er ansat i produktionskøkkenet i vores naboinstitution, Bakketoppen.

  Du skal til gengæld give dit barn:

  • En frugtmadpakke med til om formiddagen.
  • En pose eller madkasse med gnavegrønt til eftermiddagsmaden.

  Husk, at der altid skal være navn på madkassen. 

  Måltider i Tumlehøjen

  • Kl. 6.30 – 7.15: Der serverer vi morgenmad. Mælk, havregrød og havregryn.
  • Kl. 9.00 – 9.30: Der er samling på alle stuerne, og børnene spiser frugt.
  • Kl. 10.30 – 11.30: Børnene spiser frokost.
  • Kl. 13.30 – 14.00: Børnene spiser deres medbragte gnavegrønt. 

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme, om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning, eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  I forældre er vores vigtigste samarbejdspartnere i forhold til børnenes trivsel, udvikling, læring, robusthed og dannelse. At skabe stabile, varige løsninger for børnene kræver, at jeres perspektiv inddrages, at jeres bidrag bliver set, hørt og taget alvorligt.

  Vi ønsker at skabe så stor en tryghed for jer, at I har det fint med at overdrage jeres dyrebareste eje til os i dagtimerne. Det medfører bl.a. et behov for tydelig og relevant kommunikation, der møder jer i øjenhøjde og fremhæver, hvad vi forventer af jer, og hvad I kan forvente af os.

  • Vi lægger vægt på en god tone i samarbejdet. Ærlighed og troværdighed er nøgleord for os.
  • Vi møder forældrene åbent, og vi lægger vægt på at være ærlige på en god måde. Vi lægger vægt på at være ordentlige og respektfulde, uanset hvad der skal siges.
  • Vi arbejder meget differentieret. Det er ikke alle, der kan mødes på samme måde.
  • Det vigtigste for os er, at vi ikke giver op. Vi skal altid finde en løsning for barnet. 

  Barnets første tid i Tumlehøjen

  For jeres barn er det et stort skridt at begynde i en daginstitution, og det kan af og til være overvældende. Her er mange nye børn og voksne at skulle lære at kende.

  At I giver jer god tid, især i starten, og I bliver trygge ved de nye rammer, er en kæmpe hjælp til, at jeres barn kommer godt på plads. Og husk, at I altid er velkomne til at spørge, hvis I undrer jer over noget, eller hvis I vil høre mere om, hvordan jeres barn har haft det.

  Vi er forstående, nysgerrige og rummelige mht. det enkelte barns baggrund. For I skal naturligvis føle jer trygge ved at aflevere jeres barn, og I skal være trygge ved udsigten til et nyt samarbejde. 

  Åben dialog og gensidig respekt

  Vi forventer, at I vil samarbejde og være i dialog med os, og at I har en positiv og accepterende holdning til forskelligheder blandt børn og voksne i dagtilbuddet.

  Til gengæld kan I forvente af os, at vi arbejder for at give børnene gode rammer og udviklingsmuligheder – et godt børneliv, og at vi i det daglige fremstår med åbenhed, engagement, ansvarlighed og respekt. Det er vigtigt, at vi lytter. Vi skal være oprigtigt interesserede, konstruktive og sørge for at følge op. Det er vigtigt, at vi er imødekommende, at vores information er vedkommende, og at vores forventninger er tydelige.

  Vi skaber en åben dialog om barnets trivsel, og vi går forrest mht. at bygge på gensidig respekt i samarbejdet. Vi lægger op til, at begge parter er ansvarlige for denne dialog. I vores samarbejde er det vigtigt, at vi udveksler de oplysninger, der er relevante for, at vi sammen kan skabe de bedst mulige betingelser for barnets udvikling og trivsel.

  Det er vigtigt for os, at I føler jer hjemme, og at I opfatter jer som en del af huset. Det kan for eksempel være en god ide, at I indimellem tager jakken af og sætter jer på stuen, når I afleverer og henter jeres barn. 

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Du kan læse mere om vores faglige fundament i vores pædagogiske læreplan. Læreplanen er den fælles rettesnor for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Den udgør rammen for alle børns læring.

  Læs dagtilbuddets pædagogiske læreplan

  Du kan også læse vores seneste evaluering af arbejdet med læreplanen

  Sidst opdateret: 19. marts 2024