Rønnebo er en integreret institution – med både børnehave og vuggestue i vores lille rødstenshus ud til Elevvej og lige over for Lisbjergskoven.

I Rønnebo har vi plads til 17 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Børnene er fordelt på tre stuer:

 • Marken - stuen med de mindste børn (0 til 2/2½ år).
 • Engen  - stuen med de mellemste børn (2/2½ til 4/4½ år).
 • Skoven - stuen med de ældste børn (4/4½ år til skolestart).

Typisk vil tilflyttende forældre med et barn i en anden institution vente med at flytte barnet til 3-års alderen, da det synes at være et naturligt skift fra vuggestue til børnehave. Det ”behøver” du ikke vente på i Rønnebo. 

Ét hus med plads og ro til det enkelte barn

Børnene har et fast tilhørsforhold til én stue og en fast kontaktvoksen på stuen. Men det er vigtigt for os, at både børn og voksne oplever Rønnebo som ét hus. Vi mødes på tværs i grupper og aktiviteter. Børnene mødes i fællesrummet, på legepladsen og i grupper i løbet af ugen. 

Vi værner om de små sammenhænge, hvor vi er nærværende over for mindre grupper af børn. Hverdagen i Rønnebo er en balance mellem fleksibilitet og struktur, så vi finder plads og rum til det enkelte barn og skaber en god atmosfære omkring børnenes fællesskaber. 

Den gode omgangstone. Rummelighed og accepten af hinanden. Det er noget af det, vi værner om. Alle børnene skal opleve at være en del af et fællesskab, fra de er helt små og til vi sender dem videre i skole. Alle børnene skal have en følelse af, at det her, det er mit sted. 

Et godt miks

Vi ønsker, at alle voksne kender alle børn. Det giver tryghed for jer, der skal aflevere jeres børn til os. Det giver tryghed for børnene, at de kender de voksne, der er her. 

Vi er en erfaren personalegruppe, der er et godt miks af unge og mere erfarne medarbejdere. Vores personalegruppe er sammensat af pædagoger og pædagogmedhjælpere med forskellig køn, alder og erfaring.

Det er forskelligt, hvad vi er bedst til. Fælles for os er, at vi brænder for arbejdet og ser forskellighed som en styrke. Vi har fokus på høj faglighed, nærvær, engagement og glæde gennem et udviklende arbejdsmiljø. 

Ud i vind og vejr

Vi lægger vægt på at komme ud og udnytte vores fantastiske udearealer.

Legepladsen og skoven indbyder til, at vi får børnene med ud i naturen, hvor der er meget at lære og masser at gå på opdagelse i. Desuden er kroppen på arbejde, og de sociale færdigheder bliver øvet.

Tæt samarbejde

Vi lægger vægt på en anerkendende tilgang til både børn, forældre og personale. Det giver en god stemning i huset og smitter positivt af på alle.

Vi lægger vægt på et tæt lokalt samarbejde, ikke mindst med skolen. Vi samarbejder med dagtilbuddets andre afdelinger og med skolen, især i forbindelse med samarbejde ved overgangen til skolestart.

Bogspilloppen er et eksempel på et lokalt projekt. Her kommer frivillige på besøg hos os og læser sammen med børnene. Det er et eksempel på, hvordan vi prioriterer det lokale samarbejde, hvor vi lærer børnene om, at man kan arbejde sammen med andre uden for institutionen, hvor vi giver børnene en rolig stund med tid til fordybelse, og hvor vi på en naturlig måde bidrager til børnenes sproglige udvikling.

En særlig ro

Og så gør vi en dyd ud af, at her er en særlig ro. Blandt andet takket være personales nærværende tilgang. Vi er gode til at fordele børnene i mindre grupper og til at fordele os i huset og til at opbygge relationer og mindre legefællesskaber.

Det er med til at skabe ro. Vi ser det ved, at børnene generelt er megagode til at lege, til at være i fællesskaber og til at fordybe sig. 

Du kan læse mere om, hvad vi særligt lægger vægt på:

 

Vi arbejder meget med fællesskaber på tværs af stuerne, så både børn og voksne oplever Rønnebo som ét hus.

Rønnebo har hjemme i et hyggeligt rødstenshus, der blev opført i 1991.

Kernen i vores hus er vores store fællesrum. Herudfra finder man vores tre stuer, køkken, kontor, værksted, puderum mv.

Rønnebo ligger midt i Lisbjerg med gå- eller klapvognsafstand til bl.a. skov, boldbane og byens legepladser, hvilket giver mulighed for at udforske andre ting og lege andre lege end vores egen legeplads.

Ude

Vi lægger stor vægt på at være udenfor så meget som muligt. Første skridt går gerne ud på vores dejlige legeplads, der går hele vejen rundt om huset.

Vi kan komme ud til den fra alle stuer og fra fællesrummet. Her er frugttræer og buske, rutsjebaner, vandbane, gynger og legehuse. Legepladsen er vores ydre rum, som vi bruger hver dag, uanset vejret: Vi laver sandkager, cykler, kører på scooter, finder smådyr, klatrer og undersøger legepladsens mange rum og gemmesteder. Det er også her, børnene finder sammen på tværs af stuerne. Vi har dog også låger i hvert hjørne af legepladsen, så vi kan dele den op i fire mindre områder og på den måde skabe ro på for mindre grupper børn. I sandkassen ud for vuggestuen er legeredskaberne, gyngerne og rutsjebanen mindre, så vi lægger vægt på, at vi har legeredskaber til alle aldre.

I et smørhul mellem husets ”længer” har vi en stor overdækket terrasse. Det er ofte her, vi spiser, når vi spiser udenfor. Det er en god mulighed for at forlænge vores udedag, fordi vi kan gå herud, næsten uanset vind og vejr. Her er læ og tørvejr på en regnvejrsdag, og her er skygge på en varm solskinsdag.

Vi er en hel del på tur i nærmiljøet. Vi gør også flittigt brug af boldbaner, bålplads og naturligvis Lisbjergskoven overfor, hvor vi også har vores egen hytte. 

Inde

Vores lyse lokaler giver masser af mulighed for lys og luft og adgang til vores store, dejlige legeplads, der omkranser hele huset.

De tre stuer er stort set ens, men har hvert sit særpræg. De har et stort rum samt et mindre rum, hvilket gør det muligt at dele stuens børn op i mindre grupper.

Stuerne har eget badeværelse med børnetoiletter og pusleborde. Hver stue har sin egen indgangsdør til stuens egen garderobe. Det er denne dør, vi beder dig benytte, når du afleverer og henter i hverdagen.

Alle stuer har et køligt krybberum lige ved siden af. Samtidig er der gode muligheder for de mindste i barnevogn for at sove ude i den friske luft. De store børn sover indenfor.

I midten af huset har vi vores store fællesrum, som vi kan benytte til forskellige aktiviteter, ofte med børn på tværs af stuerne. 

 

Hverdagen i Rønnebo er en balance mellem fleksibilitet og struktur, så vi finder plads og rum til det enkelte barn og skaber en god atmosfære omkring børnenes fællesskaber.

Dagligdagen i Rønnebo

Om morgenen tager vi imod børnene i fællesrummet, hvor der er mulighed for morgenmad indtil kl. 7.15. Vi åbner stuerne op i takt med fremmødet. Det er vigtigt for os at dørene er åbne, så børnene kan fordele sig efter lyst, interesse og kammerater. Dog kan vi godt finde på at lukke en dør for at skærme for en lille gruppe eller en aktivitet.

Stuernes faste holdepunkter er morgensamling kl. 9.00, frokost kl. 10.45 og eftermiddagssamling fra kl. 14.00.

 • Kl. 6.30-7.15 er der morgenmad for de børn, der ikke har spist hjemmefra. Vi tilbyder havregrød eller havregryn med mælk.
 • Kl. 9.00 er der samling, hvor der synges, læses, rimes og remses. Samling er på barnets egen stue, og der serveres frugt og evt. lidt brød.
  Efter morgensamlingerne fordeler vi os efter forskellige aktiviteter, enten på stuerne eller i grupper på tværs af stuerne.
 • Kl. 10.40/11.00: Alle børn vasker hænder, inden vi spiser. Du kan se madplanen på Aula.
  Vuggestuebørnene spiser frokost fra klokken 10.30.
  Børnehavebørnene spiser frokost fra klokken 11.
 • Efter frokosten – fra kl. 11.30-12 og frem – kommer børnehavebørnene ud på legepladsen. Her er de indtil eftermiddagsmaden, og ofte spiser de også udenfor.
  Efter behov leger nogle af børnene indenfor, mens vuggestuebørnene omvendt kommer med ud, også efter behov / ”vurdering”.
 • I middagsstunden ca. kl. 12.15-14.00 samles de børn, som ikke sover eller er stået op, på en af stuerne, hvor der læses bøger, leges eller spises frokost.
 • Kl. 14 spiser børnene eftermiddagsmad, bestående af brød og frugt. Eftermiddagsmåltidet serveres inde eller på legepladsen.
 • Sidst på eftermiddagen, fra omkring klokken 16, begynder vi at samles ét sted, i takt med at Rønnebo lukker.
  Tirsdag - torsdag lukker Rønnebo klokken 17. Om mandagen og om fredagen lukker vi klokken 16.30.

Vuggestuebørnene sover efter, hvad de hver især har behov for. Børnehavebørnene har altid mulighed for at få en lur, hvis de har brug for det.

Mindre grupper

Vi har en storebørnsgruppe for de ældste børnehavebørn på tværs af stuerne. Gruppen starter op i efteråret, og børnene mødes jævnligt i tiden op til, at de skal begynde i skole.

Vi har også en mellemgruppe, der mødes hver torsdag. Gruppen består af de ældste vuggestuebørn og de yngste børnehavebørn. 

Vi prioriterer i det hele taget at dele børnene op i mindre grupper i løbet af dagen. Det giver en større ro til fordybelse i aktiviteter i løbet af dagen og større mulighed for at tage på ture.

Traditioner

Vi holder fast i gode traditioner, som giver børnene en forståelse for årets gang. De tilbagevendende begivenheder er med til at skabe Rønnebos kultur og identitet og introducerer børnene til danske traditioner.

 • Forår: I starten af maj holder vi sommerfest. Her er forældre og søskende inviteret til fællesspisning.
 • Sommer: Vi holder bedsteforældredag sidst i august, hvor børnenes bedsteforældre inviteres til at komme og være sammen med børnene i institutionen.
 • Efterår: Sammen med børn fra Børnehuset Gimlehøj holder vi ”Gimliade / Rønniade” dagen før efterårsferien. Det er en sjov idrætsdag med discipliner som gummistøvlekast og scooterræs.
 • Vinter: I december julehygger vi på stuerne med stearinlys, nissehuer eller julesange.
  På Lisbjergskolen mødes vi i december til juletræsfest for alle dagtilbuddets børn og forældre.
  Kort før jul går vi i kirke til en lille gudstjeneste med de største af vuggestuens børn.
  I februar holder vi fastelavn, hvor de ældste børn i Rønnebo slår katten af tønden. 

Både om formiddagen, til frokost og om eftermiddagen får vi nærende og varieret mad leveret fra Lisbjergskolen.

Vi har fuldkostordning for alle børn. Ordningen omfatter:

 • Morgenmad (bestående af havregryn/havregrød).
 • Frokostmåltid.
 • Eftermiddagsmåltid, bestående af brød og frugt.

Både om formiddagen, til frokost og om eftermiddagen får vi maden leveret fra Lisbjergskolen.

Her i Rønnebo har vi ansat en køkkenmedarbejder. Hun er her fire dage om ugen og står for at anrette, rydde op og vaske op. Ud over det praktiske er børnene glade for at besøge hende i køkkenet. 

Frokosten er nærende og varieret (og er mellem 60-80% økologisk). Hver måned får vi en madplan fra Lisbjergskolen. Vi lægger planen på Aula, så du kan følge med i, hvad der er på menuen.

En god atmosfære

Vi ønsker at skabe en atmosfære med respekt for det enkelte barn, hvor barnet gør så meget som muligt selv. Vi voksne er vejledende og giver tid til, at børnene eksperimenterer og prøver sig frem. Vi er opmærksomme på ikke at overhjælpe. Det vil sige, at vi kun hjælper med det, barnet ikke selv kan eller beder om hjælp til.

 • Det er OK at spilde, når man øver sig. Vi har klude med, så barnet også selv kan tørre op.
 • De yngste sidder ikke med bøjle på trip-trap stolen for længe, da den forhindrer deres naturlige bevægelser i siddende stilling og i selv at kunne kravle op og ned.
 • Børnene kravler så vidt muligt selv op på stolene, hjælper med at dække bord, øser selv mad op, hælder drikkevarer op og rækker fadene videre til hinanden.
 • De forsøger sig også med at skære og smøre brød, når de kan.
 • Efter måltidet beder vi børnene hjælpe med at rydde op efter sig selv.

Det er alt sammen øvelse i samarbejde, sociale relationer og brug af kroppen. De voksne støtter, opmuntrer og vejleder og forsøger desuden at skabe ro og hyggesnak under måltidet. 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Når det gælder samarbejdet med jer, stræber vi efter at finde den rette balance mellem faglighed, rummelighed og omsorg.

Vi lægger vægt på en åben og konstruktiv dialog, der bygger på tillid og respekt – og en fælles forståelse af, at det er barnets trivsel og udvikling, der er i fokus.

 • Vi er anerkendende, rummelige, samarbejds- og dialogsøgende ud fra, at vi har børnene i fokus.
 • Vi har fokus på det enkelte barns trivsel, læring, dannelse, robusthed, udvikling og deltagelse i inkluderende fællesskaber – og på hvordan vi sammen hjælper de ting bedst muligt på vej.
 • Vi stræber efter at finde den rette balance mellem faglighed, rummelighed og omsorg.
 • Vi går til hinanden, hvis der er noget, vi undrer os over eller er i tvivl om.
 • Vi går til jer med spørgsmål, gode råd og opfordringer frem for en løftet pegefinger. 

Et godt samarbejde bygger også på forventningsafstemning, en god hverdagsdialog og en konstruktiv dialog med fokus på barnets udvikling.

Der skal være en åbenhed fra jer til os, hvor I giver os relevante informationer mht. jeres barns hverdag og trivsel. I kan også forvente åbenhed fra os. I kan regne med, at vi kommer respektfuldt til jer med relevant viden om jeres barns trivsel og hverdag. Vi fortæller både om det sjove og det mindre sjove.

En god begyndelse

Den første dag i Rønnebo sætter vi tid af til en uformel snak om jeres barn og barnets vaner, men også om jeres forventninger til os og vores forventninger til jer. Vi vil fortælle om livet i Rønnebo og give jer alle de praktiske oplysninger, I måtte have brug for.

I starten opfordrer vi jer til at afsætte tid til at give barnet kortere dage. Det er med til at give en fortrolighed mellem barnet og Rønnebo i et naturligt tempo.

Samarbejdet om barnets indkøring er et tæt samspil mellem jer og stuens medarbejdere om den gode opstart. Vi skal have afstemt nogle forventninger. Men vi skal også være helt konkrete. Hvad skal jeres barn have med? Hvornår skal de sove? Hvornår skal de være her? Det bliver gerne meget detaljeret for, at starten kommer til at gå så godt som muligt. 

Vi lægger vægt på, at alle voksne ved lidt om alle børn, så der er sammenhæng på tværs af huset. Men børnene har en fast stue og én primærvoksen. Så hvert barn har en base, et fast holdepunkt. Og der er altid en voksen, der kender det enkelte barn og den enkelte familie, lidt bedre end andre.

Vigtigt at dele relevant viden 

I løbet af jeres barns tid i Rønnebo holder vi nogle faste samtaler – opstarts-, overgangs- og status-/udviklingssamtaler – om jeres barns udvikling. Derudover har I altid mulighed for at bede os om et møde, så vi kan tage en god dialog i ro og fred.

Vi stræber også efter at bidrage til forældresamarbejdet via telefonen. Jeres barn kan godt være ked af det, når I afleverer barnet om morgenen og går herfra. Hvis det har været en svær morgen, og det har været svært at sige farvel, så sender vi af og til en sms senere på formiddagen – eller et billede, hvor jeres barn er blevet glad igen, deltager i en sjov leg, trives i en gruppe eller lignende for at give jer ro i maven og understrege, at det går bedre.

I det hele taget arbejder vi på, hvordan vi kan holde jer ajour i forhold til, hvad vi gør. Omvendt forventer vi, at I holder jer ajour med den relevante viden, der kommer fra Rønnebo og dagtilbuddet. 

Du kan læse mere om vores forventninger, og hvad vi lægger vægt på i samarbejdet med jer forældre:


Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

 

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Du kan læse mere om vores faglige fundament i vores pædagogiske læreplan. Læreplanen er den fælles rettesnor for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, og den udgør rammen for alle børns læring.

Du kan også læse vores seneste evaluering af arbejdet med læreplanen: