Mimershøj har plads til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 • Stjerner og Måner er grupper med vuggestuebørn (0-3 år).
 • Regnbuen og Solen er grupper med børnehavebørn (3-6 år).

Mimershøj er det ene af to børnehuse, der ligger i forlængelse af Lisbjergskolen. Det andet hus hedder Gimlehøj.

Husene deler en række dejlige lokaler, som et stort alrum, køkken, atelier, sprogværksted, motorikrum og personaleafdeling. Derudover har vi bl.a. adgang til hallen, puderummet og biblioteket på skolen. 

Det lægger vi især vægt på:

Vi lægger vægt på et udviklende og inspirerende legemiljø med afskærmede områder, hvor børnene har mulighed for fordybelse i en uforstyrret leg og har mulighed for at være sig selv.

Vi organiserer os, så der er en tydelig ramme for dagen – med samlinger klokken 9, faste spisetider og en plan for aktiviteter derimellem. På den måde bliver dagen genkendelig og overskuelig for børnene.

Derudover har vi bl.a. fokus på:

 • At være meget udenfor, blandt andet for at udnytte vores fantastiske legeplads.
 • At sikre ro om børnene og sikre dem et pusterum.
 • Temaer, relationer og læring i det små.
 • At veksle mellem ro og udfoldelse, både inde og ude.
 • Krop og bevægelse, sanser og motorik.
 • Selvhjulpenhed er også et nøgleord i forhold til børnenes udvikling. Det er nemlig med til at booste børnenes selvtillid og give dem en følelse af, at de kan noget. Det giver mod på nye udfordringer og er med til at gøre barnet til et menneske med tro på sig selv og mod på livet.
 • At skabe tryghed og tilhørsforhold. Fokus på balancen mellem det enkelte barns behov og børnefællesskabets velbefindende.
 • Muligheder for kreativ udfoldelse.
 • Dialog og forældresamskabelse.
 • Et tæt lokalt samarbejde, ikke mindst med Gimlehøj og Lisbjergskolen. 

Du kan læse mere om, hvad vi særligt lægger vægt på:

Vi er et område, der udvikler sig meget. Lisbjerg er som lokalområde under hastig udvikling. Det kendetegner også Mimershøj, at medarbejderne gerne vil udvikle sig, blive dygtigere og tænke lokalsamarbejdet endnu mere med, så vi endnu mere systematisk drager nytte af områdets muligheder. 

Mimershøj ligger i lyse og dejlige lokaler, bygget i sammenhæng med Børnehuset Gimlehøj.

Indenfor

Mimershøj er det ene af to børnehuse, der ligger i forlængelse af Lisbjergskolen. Det andet hus hedder Gimlehøj. Husene deler en stor og spændende legeplads og en række dejlige lokaler, som et stort alrum, køkken, atelier, sprogværksted, motorikrum og personaleafdeling. Derudover har vi adgang til bl.a. hal, puderum og bibliotek på skolen. 

Vi lægger vægt på et udviklende og inspirerende legemiljø med afskærmede områder, hvor børnene har mulighed for fordybelse i en uforstyrret leg og har mulighed for at være sig selv.

Udenfor

Vores legeplads er opdelt i en nærlegeplads og en større legeplads, vi på nogle tidspunkter af dagen deler med SFO. Det er vigtigt, at legepladsen tilgodeser hele aldersgruppen og samtidig sikrer trygheden og trivsel for den enkelte.

 • Der er mange muligheder for at lege og udfordre sig fysisk på legepladsen. Vi har bl.a. klatrestativer, rutsjebane, gynger, cykelbane og bålhus. Vi har også fodboldbane og musikinstrumenter i uderummet.
 • Der er sandkasse med legehuse, hvor vi om sommeren sætter solsejl op. En pilehytte og et langhus giver også mulighed for at få skygge. I langhuset er der borde, hvor vi kan tegne, læse eller synge. Det er også her, vi spiser, når vi tager maden med udenfor.
 • Der findes små oaser, huler og gemmesteder for børnene, hvor de kan lege i mindre grupper skærmet af træer og buske. Vi arbejder hele tiden på at gøre legepladsen til et sted, der virkelig taler til sanserne - grøn og frodig med frugttræer, bærbuske, krydderurter og stauder. 

Vi sætter pris på det nære udeliv, især i vuggestuen. Vi udforsker gerne vores dejlige legeplads, boldbanerne, skoven og klubbens legeplads. 

Sådan ser her ud (i øvrigt)

Mimershøj og Gimlehøj er to institutioner, der har hjemme i én bygning, og har én pædagogisk leder. Men vi hører hjemme i to forskellige dele af bygningen. Vi har to forskellige indgange og to forskellige hold medarbejdere.

Vi sætter pris på, at vi har hjemme i et stort hus, men vi er opmærksomme på at skabe små rum i det store.

Mimershøj ligger i lyse og dejlige lokaler i forlængelse af Lisbjergskolen. Så vi har en tæt forbindelse med skolen, hvilket vi værdsætter på mange måder. 

 • Vi har bl.a. ugentlig adgang til skolens store hal. For eksempel laver vi forhindringsbaner, som børnene forcerer med iver og gåpåmod.
 • Vi deler et puderum på indskolingens etage, hvor børnene kan tonse rundt.
 • Vi kan også bruge kantinen og biblioteket. Og i motorikrummet mødes skole- og børnehavebørn ofte på tværs. 

Vi åbner faktisk sammen med skolen, i det store alrum. Det er ret unikt, og det fungerer fint. Børnene er sammen, fra vi åbner kl. 6.30 og den næste times tid. Der er mange børn sammen, og mange af de ’store’ børn elsker at være sammen med de mindre børn fra Mimershøj. Hvis nogle af Mimershøjs børn har søskende, der går i skole, får de også en forlænget morgenstund sammen.

De børn, vi lige har sendt i skole, nyder at komme ind og lege med de legekammerater, der stadig går i børnehaven, og så kan de også lige sige hej til de voksne og fortælle lidt om skolen. De mindre børn får tit øje på storebror eller storesøster, på legepladsen, som de kan vinke til eller give et knus. 

Du kan læse mere om, hvordan der ser ud i og omkring Mimershøj:

 

Vi arbejder for at skabe en god og udviklende hverdag ud fra en anerkendende tilgang til både børn og voksne.

Oversigt over vores hverdag

* vuggestue                      ** børnehave

Kl. 6.30-7.15 spiser vi morgenmad i køkkenet sammen med børn fra Gimlehøj og SFO-børn fra skolen. Børnene skal være her senest kl. 7, hvis de skal have morgenmad her. Køkkenet er i ét med vores store alrum.

Kl. 7.30-8.30 går børnehavebørnene på legepladsen. Vuggestuegrupperne fra Mimershøj og Gimlehøj begynder at fordele sig på deres egne stuer.

* Kl. 8.30 holder vi samling på vuggestuegrupperne, hvorefter vi spiser formiddagsmad.

** Kl. 9.00 holder børnehavegruppen samling og spiser formiddagsfrugt. Samlingen holdes hver dag på nær om mandagen, hvor der er udedag.

* Kl. 9.00-10.30 laver vuggestuegrupperne forskellige aktiviteter.

** Kl. 9.15-10.45 laver børnehavegrupperne forskellige aktiviteter.

* Kl. 10.30 spiser vuggestuebørnene frokost på deres gruppe.
Herefter bliver de børn, der skal sove middagslur, skiftet og puttet.

** Kl. 10.45 spiser nogle af børnehavebørnene frokost i skolens kantine. Nogle andre spiser i Mimershøj. Herefter får nogle af børnene en middagslur, hvis der er behov for det, mens andre leger udenfor.

Kl. 13.45-14.30 spiser alle grupperne eftermiddagsmad.

Kl. 14.00-16.00 (15.30 om fredagen) laver vi forskellige aktiviteter.

Kl. 16.00 (15.30 om fredagen) samles børnene fra børnehusene ude på legepladsen eller i vores fælles lokaler.

Kl. 17.00 (16.30 om mandagen og om fredagen) lukker institutionen.

Tidspunkterne kan naturligvis variere i hverdagen, så de skal læses som cirka-tider.

Traditioner

Vi lægger stor vægt på at have traditioner, der overleveres fra de større til de mindste børn. 
Udover genkendelsens glæde skaber traditioner også forventning og tryghed hos både børn og voksne. Desuden bidrager de til, at børnene får en fornemmelse for årets gang. 

I Mimershøj fejrer vi:

 • Mimershøjs fødselsdag.
 • Højtider.
 • Bedsteforældredag.
 • Fællesspisning. 

Børns kost har stor betydning for deres trivsel i dagligdagen og bidrager til en sund start på resten af livet.

Vi har fuldkostordning for alle børn. Kosten er overvejende økologisk. Ordningen omfatter:

Morgenmad

Består af havregryn / havregrød / ristet rugbrød.

Formiddagsmad

 • Vuggestuen: Brød / bolle / rugbrød og frugt.
 • Børnehaven: Frugt, som Mimershøj betaler.

Frokost

I løbet af en typisk uge er ingredienserne i madplanen:

En dag med fisk, en dag med kød, en dag med suppe eller grød, ris- eller pastaret, rugbrød med pålæg.

Til frokosten får børnene økologisk mælk eller vand.

Eftermiddagsmad

 • Brød / boller / rugbrød og frugt.
 • Børnene får vand af drikkedunke om formiddagen og eftermiddagen – og efter behov. 

Frokosten er nærende og varieret, og der bliver taget hensyn til allergier, overfølsomhed og religiøse årsager.

Hver måned får vi en madplan fra Lisbjergskolen, så du kan følge med i, hvad der er på menuen. 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

For at dit barns dag kan blive så tryg og harmonisk som muligt, er det afgørende, at vi samarbejder om at skabe helhed og sammenhæng i barnets hverdag.

Vi ønsker, at samarbejdet er baseret på åbenhed, tillid og respekt. Vi vægter et åbent, forpligtende og varmt samarbejde, og vi vil gøre vores bedste til, at du og dit barn kommer til at synes, at Mimershøj er et rart sted at være.

Vi lægger vægt på at have en god atmosfære i huset. Vi har en god omgangstone, og vi støtter børnene i at anvende et ordentligt sprog.

Måske er der noget, der undrer jer, eller noget I gerne vil vide mere om. Måske vi ikke altid er enige. Derfor er det vigtigt, at I kommer til os med stort og småt, så evt. uklarheder kan ryddes af vejen, spørgsmål besvares, og beskeder når helt frem. 

Barnets første tid i Mimershøj

Det kan være en stor omvæltning for dit barn at begynde i institution. Barnet skal omgås mange børn og voksne og være i nye omgivelser. Dit barn vil i løbet af en dag opleve og lære en masse om og med sig selv og andre.

Du kan opleve en reaktion derhjemme. Måske er barnet mere tryghedsøgende, surt eller træt. Alt dette er helt normalt. 

For at støtte barnet i forhold til de mange indtryk de første dage, vil vi opfordre dig til at give barnet korte dage her i starten. Det vil give dit barn mulighed for at vænne sig til de nye omgivelser, samt at lære de nye børn og voksne at kende i et roligt tempo. 

Sammen med dit barns primærpædagog aftaler I, hvordan indkøringen giver bedst mening for dit barn.

Forventninger

Forældrerådet og personalet har udarbejdet en forventningspjece, som du får ved dit barn start. På den første dag drøfter vi vores gensidige forventninger til samarbejdet.

Nogle af vores forventninger er:

 • At ansvaret for barnets opvækst, opdragelse og sundhed først og fremmest er jer forældres. Det er i hjemmet, at barnet skal møde den omsorg, tryghed, kærlighed, respekt og tillid, der er basis for dets udvikling frem mod stadig større selvstændighed. Det er i hjemmet, barnet lærer de grundlæggende normer.
 • Vi støtter og vejleder alt det, vi kan.
 • At beskeder vedrørende jeres barn, som personalet skal huske, skrives via komme-/ gå-modulet eller ved at give personalet besked, for eksempel, at jeres barn bliver hentet af en bedsteforælder.
 • At jeres telefoner bliver i lommen, når I er her med jeres barn.

Forældresamtaler

I den tid, dit barn opholder sig i Mimershøj, holder vi en række samtaler:

 • En samtale ca. 3 måneder efter dit barns start. Her taler vi om indkøringen, hvordan dit barn trives, og om vores forventninger til hinanden.
 • I vuggestuen bliver I tilbudt to status-/udviklingssamtaler (9-14 måneder og 2,5 år). Samtalen er en dialog mellem den primære pædagog og jer forældre om barnets trivsel, og hvad barnet forventes at kunne på disse alderstrin. Formålet er at sikre, at barnets kompetencer udvikler sig optimalt i forhold til de seks læreplanstemaer.
 • Overleveringssamtale fra vuggestue til børnehave. Her mødes I med primær-pædagogen fra vuggestuen og den kommende primærpædagog fra børnehaven.
 • 4-års samtale med fokus på barnets trivsel, personlige og sociale udvikling.
 • En status-/udviklingssamtale ved 5-års alderen.

Forældremøder

Som udgangspunkt holdes der forældremøder i september og april. Indholdet vil være forskelligt - alt fra foredragsholdere til personalet, der fortæller om vores hverdag, vores pædagogik eller om aktuelle emner.

I juni er der på et fyraftensmøde valg til forældrerådet / bestyrelsen for det kommende år. 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

 

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Du kan læse mere om vores faglige fundament i vores pædagogiske læreplan. Læreplanen er den fælles rettesnor for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, og den udgør rammen for alle børns læring.

Du kan også læse vores seneste evaluering af arbejdet med læreplanen: