Vi vil gerne byde dig varmt velkommen til Bakketoppen. Vi er en nyere integreret institution i hjertet af Trige.

Vi har to grupper med vuggestuebørn og to grupper med børnehavebørn. Vi har plads til 24 vuggestuebørn og op til 40 børnehavebørn. Du finder os i en ny rød murstensbygning på Bjørnshøjvej 1C, med Bakkegårdsskolen som nabo. 

Vi er en del af Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud, der også består af Børnehuset Gimlehøj, Børnehuset Mimershøj, Børnehuset Rønnebo, Idrætsinstitutionen Spørring Børnehus, Idrætsinstitutionen Tumlehøjen, Idrætsdagplejen Trige-Spørring og dagtilbuddets kontor på Bakkegårdsskolen i Trige.

Barndommen har værdi i sig selv

Det kan diskuteres, om Bakketoppen ligger på toppen af bakken eller midt på bakken. Til gengæld kan det ikke diskuteres, at vi har en grundlæggende ambition om, at alle børn skal blive så dygtige, som de overhovedet kan.

 • Vi understøtter børnenes læring og aktive deltagelse dagen igennem – i planlagte aktiviteter, i hverdagsrutiner og i alt det indimellem.
 • Vi stræber efter at sætte vores viden, ideer og erfaring i spil i et fællesskab, hvor seriøst arbejde går hånd i hånd med medmenneskelig varme og opmærksomhed.
 • Glade børn, der trives, kræver glade voksne. Derfor prioriteres personalets trivsel højt, og arbejdsmiljøet har en høj prioritet. Det skal være sjovt at være barn i Bakketoppen. Det skal også være sjovt at være voksen, og vi forventer, at de voksne er i stand til at finde deres indre legebarn frem.
 • Vi ser børnene som selvstændige individer, der skal mødes med respekt. Og vi mener, at barndommen har værdi i sig selv.

Børnene skal have det godt. De skal trives. Det er en forudsætning for at kunne udvikle sig. Det er det fundament, vi skal bygge oven på, når vi skal skabe de bedste betingelser for børnenes læring, udvikling, trivsel, dannelse og deltagelse i inkluderende fællesskaber.

Børn skal have plads, tid og ro til at udvikle sig. Og så skal børn have ret til at være børn. 

Plads til at bevæge sig

Bakketoppen er en del af et dagtilbud, hvor alle afdelinger i den nærmeste fremtid skal idrætscertificeres. Vi er derfor et hus, der er bygget og indrettet med henblik på bevægelse.

 • Vi har for eksempel en klatrebane i gangen. Vi har vores egen gymnastiksal med ribber, hoppemadrasser og indendørs rutsjebane. I det hele taget ønsker vi at signalere, at børnene gerne må bevæge sig og bruge tingene indenfor. På den måde håber vi at understøtte børnenes glæde ved at bevæge sig og mulighederne for at prøve deres kroppe af med passende udfordringer.
 • Vores legeplads er indrettet til at skærpe alle sanser og omkranset af naturligt krat og buskads. Motorik er også lig med udeliv og leg, og vi prioriterer at være ude i den friske luft, på legepladsen eller på tur. 
 • Vi forsøger at værne om nogle bevægelses-traditioner, for eksempel morgengymnastik, så vi starter dagen med at bevæge os. Og i løbet af dagen skal vi finde plads til lege, der understøtter grundbevægelserne – hvor børnene løber, hopper, hinker, kaster og griber.

Børn skal have tid til at øve sig

Vi lægger stor vægt på børnenes selvhjulpenhed. Børnene bliver dygtigere, hver gang de øver sig, og hver gang de gør tingene selv. Hvis de voksne gør det for dem hver gang, så frarøver vi børnene mulighed for at øve sig på noget, de har brug for at lære.

 • Det er rigtigt vigtigt for børnenes udvikling, at vi investerer tiden til, at de øver sig.
 • Vi skal være tålmodige, opmuntrende, støttende, og vi skal sikre plads til selvhjulpenhed.
 • Vi skal også være opmærksomme på at bruge hverdagens rutiner til at finde rum til børnenes mulighed for at øve sig. 

Vi glæder os

Vi håber, at I oplever tiden her som en værdifuld tid. Er der noget, I undrer jer over i forbindelse med jeres hverdag her i Bakketoppen, så spørg endelig. Spørgsmål og dialog er nogle af forudsætningerne for et godt samarbejde.

Vi glæder os til at tage imod dig og dit barn. 

Bakketoppen ligger midt i Trige, i et smørhul mellem Bakkegårdsskolen, boligblokke, stier og boldbaner.

Du finder os i en splinterny rød murstensbygning på Bjørnshøjvej 1C, lige oven for Bakkegårdsskolen i Trige. 

Vores børn er fordelt på fire grupper:

 • Rumpenisserne (vuggestuebørn)
 • Tyttebøvserne. (vuggestuebørn)
 • Troldeungerne (børnehavebørn)
 • Minimøyserne. (børnehavebørn)

Stuernes navne vidner om, at eventyr, fantasiverdener og glæden ved at dele gode historier fylder meget hos os.

Børnene er fordelt på fire stuer, men vi ser os selv med ét hus.  

Plads til at bevæge sig

Vores hus og legeplads er indrettet på en måde, der understøtter børns bevægelsesglæde. Vi har klatrebane på gangen. Desuden har vi vores egen gymnastiksal med ribber, klatrevæg, hoppemadrasser og indendørs rutsjebane. I det hele taget ønsker vi at signalere, at børnene gerne må bevæge sig og bruge tingene indenfor.

Vores indretning afspejler, at vi tager børnenes perspektiv alvorligt. Børnene har deres egen indgang. Vi har både vinduer og døre i både børne- og voksenhøjde, og der er også kiggehuller til de allermindste. 

Vores legeplads er indrettet til at skærpe alle sanser og omkranset af naturligt krat og buskads. Motorik er også lig med udeliv og leg, og vi prioriterer at være ude i den friske luft, på legepladsen eller på tur.  

Vi ser frem til at byde dit barn velkommen til en hverdag, der giver oplevelser i både små og store fællesskaber og giver en god balance mellem fuld fart og fordybelse.

Åbningstider

Mandag - torsdag: Kl. 6.30 - 17.00

Fredag: Kl. 6.30 - 16.30

Dagligdagen

I store træk ser hverdagen sådan ud:

 • Kl. 6.30-7.00: Morgenmad.
 • Kl. 8.20-8.45: Morgenbevægelse.
 • Kl. 9.00: Frugt og samling på stuerne.
 • Aktiviteter fra kl. 9.15-9.30.
 • Kl. 10.30: Frokost i vuggestuen.
 • Kl. 10.45: Frokost i børnehaven.
 • Middagslur kl. 11.30 og efter behov.
 • Kl. 14.00: Eftermiddagsmad.
 • Herefter eftermiddagsaktiviteter, indtil børnene bliver hentet.

Vi lægger stor vægt på at komme ud og udforske nærområderne. Vi har ikke langt til hverken skov, boldbaner eller grønne områder. Det benytter vi os af.

Vi understøtter børnenes læring og aktive deltagelse dagen igennem – i planlagte aktiviteter, i hverdagsrutiner og i alt det indimellem.

Med tiden håber vi at indføre nogle bevægelses-traditioner, for eksempel morgengymnastik, så vi starter dagen med at bevæge os. I løbet af dagen finder vi plads til lege, der understøtter grundbevægelserne – hvor børnene løber, hopper, hinker, kaster og griber. 

Når du afleverer og henter

Når du afleverer og henter dit barn, skal du trykke på dit barns billede på komme-gå skærmen. Alle skal tastes ind og ud hver dag.

Vi bruger overblikket til at planlægge bemanding, til at svare børn på, hvornår de bliver hentet, og om kammerater er kommet. På skærmen kan du skrive beskeder, og vi kan markere, at børnene er ude af huset i forbindelse med en udflugt eller lignende. Allervigtigst er det vores registrering, som vi bruger ved nødsituationer. Derfor skal vi vide præcist, hvem der er her.

HUSK:

 • Du skal taste jeres barn ind som det første, du gør, når du kommer ind i institutionen.
 • Du skal taste jeres barn ud som det sidste, du gør, inden du går ud af institutionen. 

På Bakketoppen får børnene frokost og hjemmebagt brød fra vores eget storkøkken, der ligger i hjertet af bygningen.

På Bakketoppen bliver børnenes frokost tilberedt i vores eget storkøkken.

Vores egen kok laver sund, nærende og varieret frokost til jeres børn. Desuden bager han boller til formiddagsmaden.

Hvad serverer vi:

 • Vi tilbyder morgenmad indtil kl. 7.
 • Frokost ca. kl. 10.30. 

Hvad skal du give dit barn med:

 • Frugt til morgensamlingen kl. 9.
 • (Gnave)grønt til om eftermiddagen.

Vi lægger vægt på, at maden er nærende, sæsonbestemt og gerne med en stor andel økologiske varer. Og så skal børnene have mulighed for at deltage i madlavningen.

Køkkenet ligger i hjertet af bygningen og bliver forhåbentligt et samlingspunkt for både børn og voksne. Vi ser frem til, at duften af spændende frokostmåltider og hjemmebagt brød breder sig ud i hele huset. 

 

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi lægger vægt på en god tone i vores samarbejde. Vores samarbejde skal være båret af tillid, åbenhed og ærlighed.

Kernen i vores samarbejde er, at børnene skal have det så godt som muligt. Det når vi gennem tillid, åbenhed, dialog, tydelighed og gensidig respekt.

Udgangspunktet for samarbejdet hviler på, at I forældre er de vigtigste voksne for barnet, og at I er hovedansvarlige for barnets liv, udvikling og opvækst.

For jeres barn er det et stort skridt at begynde i en daginstitution, og det kan af og til være overvældende. Her er mange nye børn og voksne at skulle lære at kende. At I giver jer god tid, især i starten, og I bliver trygge ved de nye rammer, er en kæmpe hjælp til, at jeres barn kommer godt på plads. Og husk, at I altid er velkomne til at spørge, hvis I undrer jer over noget, eller hvis I vil høre mere om, hvordan jeres barn har haft det.

I vores samarbejde er det vigtigt, at vi udveksler de oplysninger, der er relevante for, at vi sammen kan skabe de bedst mulige betingelser for barnets udvikling og trivsel. Det er vigtigt, at vi lytter. Vi skal være oprigtigt interesserede, konstruktive og sørge for at følge op. Det er vigtigt, at vi er imødekommende, at vores information er vedkommende, og at vores forventninger er tydelige. 

I kan blandt andet forvente af os:

 • At vi arbejder for at give børnene gode rammer og udviklingsmuligheder.
 • At pædagogikken er i overensstemmelse med de mål, der er opstillet for det pædagogiske arbejde og foregår i tæt samarbejde med jer forældre.
 • At vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, samtidig med at vi har øje for det sociale fællesskab, som barnet indgår i.
 • At vi tager barnets perspektiv.
 • At personalet fremstår med åbenhed, engagement, ansvarlighed og respekt.
 • At personalet afsætter tid til en samtale, hvis der er behov for det.
 • At vi udover den løbende dialog indkalder jer til relevante møder som fx sprogvurderinger, status- og udviklingssamtaler mv.
 • At vi gerne giver råd og vejledning i forhold til barnets trivsel og udvikling.

Vi forventer blandt andet af jer:

 • At I vil samarbejde og være i dialog med os – og at I kommer til os, når I har noget på hjerte.
 • At I er aktive medspillere og påtager jer hovedansvaret i forhold til barnets trivsel, udvikling, læring, dannelse og deltagelse i inkluderende fællesskaber.
 • At I deler relevant viden om jeres barn med personalet.
 • At I holder jeres barn hjemme under sygdom.
 • At I sørger for, at jeres barn har ekstra skiftetøj og overtøj, der passer til årstiden.
 • At I hjælper med at holde orden i barnets garderobe, og at barnet er med til at rydde op.
 • At I holder jer ajour mht. informationen fra Bakketoppen og dagtilbuddet.
 • At I respekterer og bakker op om den respekt for forskellighed, vi værner om.
 • At I bakker op om og så vidt muligt deltager i forældrearrangementerne.  

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

 

 

Børn skal have ret til at være børn. Barndommen har værdi i sig selv. Børn skal have plads, tid og ro til at udvikle sig.

Vi ser børnene som selvstændige individer, der skal mødes med respekt. Børnene skal have det godt. De skal trives. Det er en forudsætning for at kunne udvikle sig. Det er det fundament, vi skal bygge oven på, når vi skal skabe de bedste betingelser for børnenes læring, udvikling, trivsel, dannelse og deltagelse i inkluderende fællesskaber.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

Du kan læse mere om vores faglige fundament i vores pædagogiske læreplan. Læreplanen er den fælles rettesnor for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, og den udgør rammen for alle børns læring.

Du kan også læse vores seneste evaluering af arbejdet med læreplanen: